Tjenester

PLANLEGGING God planlegging er en forutsetning for et godt resultat. Vi hjelper deg med å knytte nødvendig kontakt med aktuelle myndigheter, tegnetjenester o.l.

TEGNING Tegning er et meget viktig element i planleggingen. Vi har allsidig og lang erfaring i faget, og anser oss som kreative og dyktige. Vi er klare til å skreddersy deres nye bolig, tilbygg, takløft eller annet.

NYBYGG/TILBYGG Nybygg/ tilbygg kan utføres på mange måter. Her er det ofte kun fantasien som setter grenser. Vi anser det som meget viktig at dette utføres med gode og anerkjente tekniske løsninger og et fornuftig budsjett.

RESTAURERING/REHABILITERING Vi har allsidig erfaring innenfor feltet og kan vise til flere vellykkede prosjekter. Våre snekkere og byggmestere har høy grad av yrkesstolthet.

OPPUSSING/REPARASJONER Enten det gjelder takrekreasjoner, takomlegging, omkledning eller oppussing av bad, kjøkken eller parkett har vi dyktige medarbeidere som tar jobben på største alvor.

Vi er en konsulent og byggmesterforretning med kontor sentralt på Oslo. Siden langt tilbake har vi vært gjennom en solid og stabil vekst.

Vi er i dag mange ansatte som etterhvert har opparbeidet en allsidig erfaring og kompetanse, både håndverksmessig, men også teknisk og administrativt. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett innen relevante områder.

Vi har moderne informasjonsteknologi, er allsidig og samarbeider med gode, lokale leverandører. Dette gjør oss i stand til å garantere deg løsningsorientert rådgivning under hele byggeprosessen. Vi er ingen typehusleverandør. 

Vi ønsker som sagt å være en kundefokusert og kompetansefokusert entreprenør som søker å skreddersy løsninger etter personlige og individuelle behov. For oss er det naturlig å være rådgiver fra starten av.

Vi er i en bransje i rivende utvikling. Lover og regler er endret. Teknologien gjør sitt inntog. Vi bygger på forskjellig tomtegrunn. Både når det gjelder nybygg og rehabiliteringsprosjekter kreves det nøye planlegging. Som totalentreprenør er det viktig at vi kommer inn så tidlig så mulig. Sammen kan vi da gjøre tomtebefaring, tegninger og kostnadsoverslag. Ved hjelp av våre datastyrte tegneprogrammer kan vi lage detaljerte planløsninger og utarbeide ferdige tegninger. Alt nøye tilpasset forholdene og dine behov.

Ring oss nå