Isolasjon & Ventilasjon Oslo

Vi er et firma som tilbyr konsulenttjenester og løsninger i forbindelse med byggekonstruksjoner som utsettes for fukt og fuktbelastninger. 

-Vi har hovedkontor og lager i Oslo.
-Våre åpningstider er fra 8.00 – 00
-Flere års erfaring med drenering- og fukt- problematikk i forbindelse med byggekonstruksjoner

 Resultatene som ikke lot vente på seg var overveldene positive og har vedvart i gjennom alle disse årene.

Fukt og fuktskader i kjelleren kan forhindres med riktige materialer Vi vet at flytende vann alltid renner mot laveste punkt. Men vet vi hvordan fukt beveger seg?

Kunnskap om hvordan fukt beveger seg gir oss mulighet til å stoppe alle former for fuktskader slik at vi får en varig tørr og varm kjeller. Fukt beveger seg etter naturlovene: fukt suges opp i kjellerer vegg og gulv ved hjelp av kapillærkreftene ved hjelp av konveksjon beveger vanndamp seg i forhold til lufttrykket gjennom kjellervegg og kjellergulv som følge av diffusjon skjer det avdamping og uttørking

nybygg
tegninger nybygg

Isolering Oslo

Har du noen gang tenkt på hvor mye penger bruker du på ingenting? Penger som kan brukes til finansiering av dine drømmer eller forbedre din livskvalitet? Dårlig isolasjon gjør at bygget fragir seg varme enklere og mer penger må brukes på oppvarming. Det er latterlig at du må betale så mye penger for ingenting. Blant våre tjenester tilbyr vi isolasjon av bygninger.

 En riktig utført isolasjon kan redusere oppvarmingskostnadene med opp til 60 %. Det er ulike typer boligisolasjon. Vi har isolasjon både av vegger og av fasader. Hvilken type isolasjon du velger er avhengig av bygningens konstruksjon. For eksempel om bygning har en utvendig fasade vil du få utvendig dekor i tillegg. 

Hvis det utvendige snekkerarbeidet er ferdig, tilbyr vi termisk isolasjon av bygninger hvor veggen blir fylt med varmeisolerende materiale. Ta kontakt med oss for å få rådgivning og informasjon om våre tilbud. Sammen vil vi finne de beste løsningene! Utvendig isolering gir huset nye, varme ytterklær. Kulden mister enhver mulighet til å komme inn i huset ditt. Dette arbeidet kan også potensielt vise seg å være en god måte for å forebygge muggsopp og andre fuktskader som er skadelig for helsen.

Vi utfører isolasjon i vegg ved å fylle luftrommene i veggen med en spesiell form for termoisolasjon. Denne metoden for isolering av vegger er blitt veldig populært fordi:

En veldig effektiv metode for oppvarming er isolering av grunnen. Denne type arbeid krever særskilt aktsomhet ved innhenting av samtykke, fordi det kan være lett å gjøre feil som kan bli svært kostbare. 

Under isolering av grunnen vil vi følge alle regler og bruker bare kvalitetsmaterialer for å sikre best resultat. Vi anbefaler at du isolerer boligen samtidig som du oppusser boligen din. Materialer vi bruker er steinull og isopor. Isolasjonen vil være effektiv, holdbar og vil ikke ha noen negativ helseeffekt. Arbeidet vil alltid bli utført profesjonelt av seriøse håndverkere. En isolering av boligen din vil bare bli utført med avanserte og teknologiske byggematerialer av høy kvalitet.

Spørsmål & Svar

Spørsmål og svar om bygg

Hvorfor isolere?
Det blir stilt stadig strengere krav til bygninger vi oppholder oss i når det gjelder komfort og sikkerhet. Disse kravene kommer både fra myndigheter og fra brukere. Bygninger blir derfor stadig bedre isolert for og tilfredsstille krav til varmetap, lydgjennomgang og brannsikkerhet.

Varmeisolering
Myndighetene stiller krav til varmetap for å redusere energiforbruk. Brukere av bygninger stiller krav til varmekomfort og eiere ønsker seg økonomisk drift. Alle disse krav kan tilfreddstilles ved riktig bruk av tilstrekkelig mengde isolasjon.

Brannisolering
Forskrifter stiller krav til brannmotstand i noen bygningsdeler. Disse må isoleres for å oppnå nødvendig brannklasse.

Hvor skal jeg bruke fuktsperre?
Fuktsperre (dampsperre) skal monteres på den varme siden av isolasjonen i konstruksjoner hvor det er stor temperaturforskjell. Det vil i praksis si at fuktsperre monteres på innersiden av yttervegger og tak (skråtak eller himling mot kald loft). Det må aldri monteres to damptette lag i en og samme konstruksjon, da dette vil nesten alltid føre til problemer med oppsamling av fukt.

Skal jeg ha fuktsperre på kjelleryttervegg?
Det skal ikke brukes fuktsperre på kjelleryttervegg dersom halvparten eller mer av vegghøyden er gjennfylt på utsiden.

Kan jeg legge parkett direkte på trinnlydplaten?
Mellom trinnlydplate og parkett må det legges en trykkfordelende sponplate med not og fjær og et parkettunderlag. Platetykkelse:

Isolere selv?
Arbeid med isolasjonsull kan være ubehagelig pga. hudirritasjon og irritasjon av slimhinner. Det er fornuftig å unngå unødvendig eksponering av støv fra isolasjonsull, på lik linje med enhver annen form for støv. Bruk arbeidstøy som er lett, romslig og glatt. Bruk verneutstyr på vanskelig tilgjengelige steder, og hold god orden på byggeplassen. 

Ring oss nå